Home

Op deze portaalsite wordt alle informatie over Nederlands als Tweede Taal (NT2) aan de Universiteit Gent samengebracht.

Agenda

 • Din
  19
  Feb
  2019

  Writing-to-learn’: schrijven als motor voor tweedetaalontwikkeling

  19.15 - 20.30 u.Mercator A104, Abdisstraat 1, Gent
  Proeven van NT2

  Lezing door Catherine van Beuningen (Hogeschool Utrecht)

  Schrijven is een vaardigheid die in het NT2-onderwijs in vergelijking met de andere vaardigheden (spreken, luisteren, lezen) weinig aandacht krijgt en als er wel geschreven wordt, is dat vaak in zeer geleide vorm (bv. invuloefeningen of vertalen van korte zinnetjes). Bovendien komt de vaardigheid vaak pas relatief laat in het curriculum aan bod. Dat is jammer, want schrijfonderwijs leent zich er in (nagenoeg) alle stadia van tweedetaalverwerving goed voor om ingezet te worden ten behoeve van taalvaardigheidsontwikkeling. Een tekst die iemand schrijft, is namelijk niet alleen het resultaat van zijn/haar taalvaardigheid; schrijven zelf kan ook als motor fungeren in het taalontwikkelingsproces (‘writing-to-learn’). Om deze taalontwikkelende potentie van schrijfonderwijs waar te maken, is het onder andere belangrijk dat een leerder feedback ontvangt op de teksten die hij/zij schrijft en uitgedaagd wordt deze feedback ook actief en bewust te verwerken. In deze lezing staan de instrumentele functie van schrijven en de essentiële rol die feedback hierbij vervult centraal. Inzichten uit theorie en onderzoek worden vertaald naar implicaties voor de onderwijspraktijk.

  Toon details
 • Do
  28
  Mar
  2019

  Meertaligheid en taalbeleid in Nederland. Voorbeeld voor Vlaanderen of niet?

  19.15 - 20.30 u.Mercator A104, Abdisstraat 1, Gent
  Proeven van NT2

  Lezing door Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam)

  Toon details

Volledige agenda