Home

Op deze portaalsite wordt alle informatie over Nederlands als Tweede Taal (NT2) aan de Universiteit Gent samengebracht.

Agenda

 • Ma
  03
  Dec.
  2018

  Over taalvariatie, taalbewustzijn en taalideologie. Focus op docenten Nederlands aan Europese universiteiten

  19.15 - 20.30 u.Mercator A104, Abdisstraat 1, Gent
  Proeven van NT2

  Lezing door Truus De Wilde (FU Berlijn)

  De focus van Truus De Wildes onderzoek ligt op de ideologieën over en het bewustzijn van taalvariatie bij docenten Nederlands die aan Europese universiteiten Nederlandse taalverwervingslessen verzorgen. De lezing gaat eerst uitgebreid in op taalvariatie in het Nederlands, en op verschillende manieren om daarnaar te kijken. De aandacht gaat daarbij uit naar de variatie in de ‘standaardtaal’, zowel op lexicaal, fonetisch, morfologisch als syntactisch vlak. Veel voorbeelden maken duidelijk dat variatie niet enkel geografisch bepaald is, met andere woorden, dat taalvariatie niet beperkt is tot taalverschillen in het Nederlands van Vlaanderen en Nederland. Als er zoveel variatie is in taal, hoe slagen docenten er dan in om in hun lessen de studenten voor te bereiden op échte communicatie? De bedoeling van taalverwervingsonderwijs is immers, zoals Professor Nel de Jong – de vorige spreekster in deze reeks – benadrukte, het “gebruik van de tweede taal in diverse situaties, waarbij bijvoorbeeld woordenschat en grammatica geen doel op zich zijn maar een middel om een doel te bereiken”. Welke verschillende oplossingen bestaan er voor deze uitdaging, en – vooral – hoe zien docenten dat zelf? In interviews heeft Truus De Wilde de ideeën over taalvariatie bij docenten Nederlands achterhaald, en die daarna in een breder sociolinguistische analyse in verband gebracht met recent onderzoek naar taalideologie en taalbewustzijn. In de presentatie illustreert ze verschillende taalideologieën en wil ze ook het publiek stimuleren om zich bewust te worden van eigen ideeën over taal en daarover te reflecteren.

  Toon details
 • Din
  19
  Feb
  2019

  Writing-to-learn’: schrijven als motor voor tweedetaalontwikkeling

  19.15 - 20.30 u.Mercator A104, Abdisstraat 1, Gent
  Proeven van NT2

  Lezing door Catherine van Beuningen (Hogeschool Utrecht)

  Toon details

Volledige agenda