Home

Op deze portaalsite wordt alle informatie over Nederlands als Tweede Taal (NT2) aan de Universiteit Gent samengebracht.

 

Wens je via mail op de hoogte gehouden te worden van initiatieven van NT2@UGent, meld je dan aan via deze link.

 

Agenda

 • Do
  28
  Mar
  2019

  Meertaligheid en taalbeleid in Nederland. Voorbeeld voor Vlaanderen of niet?

  19.15 - 20.30 u.Mercator A104, Abdisstraat 1, Gent
  Proeven van NT2

  Lezing door Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam)

  Hoewel de meerderheid van de wereldbevolking meertalig is, heeft Nederland gedurende lange tijd een monolinguaal taalbeleid gevoerd. Maar dat is aan verandering onderhevig: het Fries (in Friesland), het Papiaments (op Bonaire) en het Engels (op Sint Eustatius en Saba) zijn officiële bestuurstalen, terwijl het Nedersaksisch vorig jaar de status van officiële taal heeft gekregen; het Limburgs heeft de status van streektaal en het Jiddisch en Romani zijn ‘niet-territoriale minderheidstalen’. Daarnaast worden er in Nederland veel andere talen gesproken, vooral talen van nieuwkomers, de zogenaamde migrantentalen. Een groot deel van de Nederlandse bevolking is tweetalig (met name Nederlands-Engels). De belangstelling voor tweetalig onderwijs neemt toe en ook binnen gezinnen komt meertaligheid steeds vaker voor, vooral als beide ouders niet dezelfde moedertaal hebben. Hoe gaat de hedendaagse Nederlandse samenleving met deze vormen van meertaligheid om, wat merken we daarvan in het publieke domein en wat is het beleid van de overheid op dit punt? Naast een overzicht van de stand van zaken betreffende meertaligheid en taalbeleid in Nederland wordt in deze lezing vooral ingegaan op de politieke en maatschappelijke kanten ervan in het algemeen en op de consequenties voor het onderwijs in het bijzonder.

  Toon details

Volledige agenda