Permanente Vorming NT2 (2021-2022)

In het tweede semester van het academiejaar 2021-2022 organiseert de UGent een nascholingstraject NT2.

 

Die nascholing speelt in op de grote vraag naar professionalisering. Dit jaar staat onze nascholing in het teken van het thema ‘Leerwinst en onderwijseffectiviteit in NT2-trajecten’:

NT2-docenten in verschillende trajecten hebben aandacht voor een breed scala aan doelen. De ene persoon wil misschien meer inzetten op spreekdurf, de andere op maatschappelijke weerbaarheid, en nog een andere op grammaticale correctheid. Maar uiteindelijk is iedereen het eens over één overkoepelend streven: we willen dat alle NT2-leerders beter worden in Nederlands, en dus leerwinst boeken. Een term die wel eens gebruikt wordt om (talige) leerwinst aan te duiden, is onderwijseffectiviteit: effectieve NT2-trajecten zorgen ervoor dat alle cursisten beter worden in Nederlands. Onderzoek toont duidelijk aan dat de rol van de docent in dat proces niet te onderschatten is. 

Dit NT2-nascholingstraject is wellicht het eerste traject dat expliciet start vanuit een effectiviteitsperspectief. Dat doen we niet om NT2-onderwijs te verengen tot talige leerwinst. Integendeel zelfs: we hebben in deze reeks aandacht voor een brede waaier aan didactische thema’s, maar we stellen telkens wel de vraag welke impact bepaalde methodes hebben op leerwinst. Aan de hand van zes sessies met concrete tips gebaseerd op onderzoek, bieden we een traject aan om NT2-lessen (nog) effectiever te maken en cursisten (nog) verder te brengen. Je mag je dus verwachten aan sessies die relevante onderzoeksinzichten concreet koppelen aan onderwijstips die je morgen kan gebruiken in de les.

 

Wat?

De nascholing loopt van februari tot mei en bestaat uit zes thematische sessies. De sessies worden op woensdagnamiddag aangeboden van 14.00 u. tot 17.00 u. op de volgende data: 

 

9 februari 2022 Inleiding: Onderwijseffectiviteit: Quality & Equity Bart Deygers
23 februari 2022 Functionele taaltaken en feedback Katrien Bultynck & Marieke Vanbuel
16 maart 2022 Nederlands leren buiten de klasmuren Pauline Degraeve, Chloé Lybaert, Shauny Seynhaeve & Catherine Verguts
30 maart 2022 Interactie in de NT2-klas Chloé Lybaert, Kirsten Rosiers, Stef Slembrouck & Jan Strybol
20 april 2022 Kwaliteitsvolle evaluatie en feedback Fauve De Backer & Carolien Frijns
4 mei 2022 Reflectief vermogen docent Jan Strybol

 

Meer informatie over de sessies vind je hier.

Voor wie?

Het programma is bestemd voor (toekomstige) leerkrachten, coördinatoren, trajectbegeleiders, schoolvervolgcoaches en andere actoren die betrokken zijn bij Onthaalonderwijs of onderwijs Nederlands als Tweede/Vreemde Taal. 

Om deel te kunnen nemen aan het nascholingstraject, zijn er geen diplomavereisten of taalvereisten. De nascholing wordt wel in het Nederlands gegeven, dus het is sterk aan te raden dat kandidaten die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben, Nederlands beheersen op niveau B2 van het Europese referentiekader.

 

Praktisch

De nascholing start in februari. Inschrijven kan tot 5 februari 2022 (met een maximum van 25 deelnemers). Inschrijven voor de nascholing kan via de Humanities Academie.

De sessies zullen synchroon online worden aangeboden: deelnemers kunnen online de sessies live volgen en krijgen toegang tot ons digitale platform met het lesmateriaal (PowerPointpresentaties etc.; geen opname van de sessie). Ongeveer een week voor de opleiding begint, sturen wij een mail met alle info die je nodig hebt om je aan te melden op dat platform. 

De prijs van de nascholing bedraagt €250. Inschrijven voor individuele sessies is niet mogelijk. Kandidaten die het traject vroegtijdig stopzetten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Aanwezigheid in de sessies wordt verwacht, want de lessen hebben een interactief karakter. Na het beëindigen van het traject krijg je een UGent-getuigschrift. 

 

Nog vragen?

Met inhoudelijke vragen over de nascholing kan je terecht bij nt2@ugent.be. Wie praktische vragen heeft over inschrijving, facturatie, etc., kan een kijkje nemen op  https://humanitiesacademie.ugent.be/faq.