Korte inhoud sessies (2021-2022)

Leerwinst en onderwijseffectiviteit in NT2-trajecten

 

NT2-docenten in verschillende trajecten hebben aandacht voor een breed scala aan doelen. De ene persoon wil misschien meer inzetten op spreekdurf, de andere op maatschappelijke weerbaarheid, en nog een andere op grammaticale correctheid. Maar uiteindelijk is iedereen het eens over één overkoepelend streven: we willen dat alle NT2-leerders beter worden in Nederlands, en dus leerwinst boeken. Een term die wel eens gebruikt wordt om (talige) leerwinst aan te duiden, is onderwijseffectiviteit: effectieve NT2-trajecten zorgen ervoor dat alle cursisten beter worden in Nederlands. Onderzoek toont duidelijk aan dat de rol van de docent in dat proces niet te onderschatten is.

 

De nascholing bestaat uit zes thematische sessies:

 

1. Inleiding: Onderwijseffectiviteit: Quality & Equity (Bart Deygers – 9 februari 2022)

Tijdens de eerste sessie hebben we het over wat onderwijseffectiviteit in NT2 betekent: Wat weten we over leerwinst in NT2-lessen en over de impact van docenthandelen? Hoe kan je als school en docent leerwinst in kaart brengen en welke didactische methodes werken mogelijk het best voor verschillende groepen van NT2-leerders?  

 

2. Functionele taaltaken en feedback (Katrien Bultynck & Marieke Vanbuel – 23 februari 2022)

Veel oefenkansen krijgen in levensechte, betekenisvolle situaties is volgens onderzoek essentieel voor succesvolle taalverwerving. In deze workshop bestuderen we samen hoe je zulke situaties kunt creëren in je NT2-lessen. We zoomen in op functionele taaltaken en twee praktijkcasussen die op-en-top functioneel zijn – een opleiding waarin naaitechnieken en taal geïntegreerd aan bod komen, en eentje waarin een koksopleiding en NT2 worden gecombineerd. We staan ook stil bij vragen zoals wanneer en hoe je het beste feedback kunt geven op woordenschat of grammatica in betekenisvolle situaties. 

 

3. Nederlands leren buiten de klasmuren (Pauline Degraeve, Chloé Lybaert, Shauny Seynhaeve & Catherine Verguts – 16 maart 2022)

In deze workshop staan we stil bij hoe je cursisten stimuleert om buiten de klasmuren aan de slag te gaan met het Nederlands en op die manier (soms spelenderwijs) leerwinst te boeken. We gaan daarbij onder meer dieper in op het gebruik van film, muziek en apps, en hoe die het taalleren kunnen stimuleren. 

 

4. Interactie in de NT2-klas (Chloé Lybaert, Kirsten Rosiers, Stef Slembrouck & Jan Strybol – 30 maart 2022)

Een goed beheer van interactie in de klas kan voor leerwinst zorgen. In deze sessie bekijken we hoe we interactie met/onder cursisten op gang kunnen brengen en houden, rekening houdend met stadia van taalleren. Bijvoorbeeld: hoe kan je interactief inzetten op meertalige bruggen en anderstalige resources in de NT2-klas? Hoe kunnen herstelstrategieën in een omgeving van samenwerkend leren  behulpzaam zijn? We gaan dieper in op wat het onderzoek daarover vertelt en welke strategieën leerders kunnen ontwikkelen. 

 

5. Kwaliteitsvolle evaluatie en feedback (Fauve De Backer & Carolien Frijns – 20 april 2022)

In deze sessie vertrekken we vanuit een krachtige taalleeromgeving en hoe dat samenhangt met kwaliteitsvolle evaluatie. We staan stil bij verschillende functies van evaluatie en bij verschillende kwaliteitscriteria. Vragen die in deze sessie centraal staan, zijn: Wat maakt een evaluatie-instrument kwalitatief? Waardoor komt de validiteit van toetsresultaten soms in het gedrang? Hoe ziet feedback/feedforward er idealiter uit?

 

6. Reflectief vermogen docent (Jan Strybol – 4 mei 2022)

Je eigen lespraktijk kunnen analyseren en onderzoeken: daar ligt de sleutel voor kwaliteitsbevordering en professionalisering. In deze workshop bekijken we verschillende manieren om te reflecteren over je les en tijdens de les. En dat hoef je zeker niet altijd alleen te doen: we bespreken ook manieren om daar collega’s en cursisten bij te betrekken.