Korte inhoud sessies

27/09 – Piet Van Avermaet (UGent, SDL) & Kristof Baten (UGent, UCT), “Openingssessie: een brede visie op NT2-onderwijs”

In de openingssessie wordt een brede visie en een kader op NT2-onderwijs aangereikt. De sessie bespreekt hoe vreemdetaalverwerving verloopt en hoe het taalverwervingsproces in relatie staat tot de context (binnen en buiten de klas) en de taalleerder.

 

04/10 – Peter Vervaet (Het Perspectief), “Feedback geven en spreekdurf stimuleren in de NT2-les”

Deze sessie focust op spreekvaardigheid en gaat in op spreekangst, spreekdurf en feedback op spreekvaardigheid. Volgende vragen komen daarbij aan bod:  Wat zijn de oorzaken van spreekangst?; Wat zijn de oorzaken van fouten bij het spreken?; Wat zijn de pro en contra bij feedback op spreekvaardigheid?; Wat zijn de kenmerken van een activerende spreekopdracht?; Welke vormen van feedback zijn het meest effectief bij spreekvaardigheid?; Welke vormen van feedback worden het meest gebruikt bij spreekvaardigheid?; Hoe kan je spreekdurf stimuleren? (good practices).

 

11/10 – Jan Strybol (UGent), “Motiveren van NT2-cursisten”

De motivatiespeurtocht: meer cava in de les!

We kunnen nog zo ons best doen, rekening houden met de didactische principes en vakdidactische vaardigheden inzetten, toch kan het gebeuren dat onze inspanningen niet het gewenste leereffect hebben. Vaak heeft dat te maken met de motivatie van onze cursisten. In deze sessie wordt er dieper ingegaan op dat onderwerp: we gaan samen op motivatiespeurtocht en verkennen daarbij de vele gezichten die motivatie heeft en hoe we dat motivatiepalet kunnen inzetten in het NT2-onderwijs. We gaan daarvoor op bezoek bij een aantal onderzoekers van motivatie (Ryan, Deci, Dörnyei en Gardner). Zo leren we de vier poortwachters van intrinsieke motivatie kennen: competentie, autonomie, verbondenheid en aandacht. De verworven inzichten worden nadien in de praktijk omgezet: we bespreken hoe we cursisten persoonlijk kunnen motiveren (bvb in een gesprek of in onze feedback) en we passen taken, lesactiviteiten en werkvormen aan zodat ze zorgen voor meer ‘cava’ in de les.

 

18/10 – Stef Slembrouck & Kirsten Rosiers (UGent, Taalkunde), “Stimuleren van interactie en ‘translanguaging’”

Deze sessie focust op meertalige perspectieven in een NT2-omgeving. In dit verband is translanguaging een concept dat vaak opduikt in de recente vakliteratuur over migratiegerelateerde meertaligheid. Hoe kunnen we translanguaging precies definiëren? Op welke manieren kan het een constructieve rol vervullen in een NT2-klas, zonder daarbij de verwerving van het Nederlands uit het oog te verliezen? We gaan ervan uit dat een sterke leeromgeving interactief goed onderbouwd wordt en willen nagaan welke tools hiervoor kunnen worden ontwikkeld. In deze sessie zullen we een aantal inzichten aftoetsen uit wetenschappelijk onderzoek over de interactieve dynamiek van translanguaging-praktijken in de klas. We maken hierbij gebruik van videodata in educatieve contexten.

 

08/11 – Catherine Verguts (UGent, UCT) en Joke Ysenbaert (UGent, SDL), “Taalvaardigheid testen en breed evalueren”

Deze sessie focust op het kwaliteitsvol evalueren van taalvaardigheid. Hierbij gaan we in op kwaliteitscriteria en functies van evaluaties die gebruikt worden om het taalverwervingsproces van de NT2-cursist te beoordelen maar ook te bevorderen. We nemen verschillende praktijkvoorbeelden onder de loep om van hieruit handvatten aan te reiken voor de eigen evaluatiepraktijk.

 

22/11 – Annelies De Waele (Het Perspectief), “Informeel leren in en uit de klas”

In deze workshop gaan we vooral interactief, praktisch en concreet te werk. In een eerste deel staan we stil bij het ‘wat’ en ‘waarom’ van informeel leren, bij de voordelen ervan, de hindernissen, de mogelijkheden en kansen. In een tweede deel focussen we op het ‘hoe’: hoe pak je informeel leren concreet aan in en uit de klas? Hoe implementeer je het op school? Welke stappen kan je hiervoor zetten? We bekijken enkele concreet uitgewerkte taken en gaan ook zelf aan de slag.

 

29/11 – Chloé Lybaert (UGent, VTC), “Omgaan met taalvariatie voor NT2”

In deze workshop staan we stil bij de taalrealiteit in Vlaanderen, en welke uitdagingen die vormt voor taalleerders. We gaan in op de variatie die in Vlaanderen te horen is (tussentaal, dialect) en het contrast met het taal-in-onderwijsbeleid, dat sterk focust op Standaardnederlands. We staan ook stil bij concrete manieren om taalleerders voor te bereiden op de taalrealiteit buiten het klaslokaal.

 

06/12 – Terugkomsessie

In de terugkomsessie worden de deelnemers verdeeld in parallelle focusgroepen, waarbij ze met elkaar het gesprek aangaan op basis van een zelf geschreven reflectietekst. De reflectietekst belicht hoe de deelnemers de aangeboden inhoud van de permanente vorming hebben toegepast of zullen toepassen in de praktijk.