Korte inhoud sessies

10/02 – Ellen Simon (UGent, VTC) & Bart Deygers (UGent, VTC), Openingssessie: “Oude valkuilen en nieuwe uitdagingen in NT2″

In deze welkomstsessie maken we kennis met elkaar en plaatsen we de thematische sessies in een ruimer kader. NT2 gaat over het leren van een taal, maar ook over deelnemen aan de maatschappij.  Wat zijn de grootste uitdagingen in het huidige NT2-onderwijs? Wordt er voldoende leerwinst geboekt? Waarmee worstelen we allemaal? Deze en andere vragen komen aan bod in de openingssessie.

 

24/02 – Chloé Lybaert (UGent, VTC), “Omgaan met taalvariatie voor NT2”

In deze workshop staan we stil bij de taalrealiteit in Vlaanderen, en welke uitdagingen die vormt voor taalleerders. We gaan in op de variatie die in Vlaanderen te horen is (tussentaal, dialect) en het contrast met het taal-in-onderwijsbeleid, dat sterk focust op Standaardnederlands. We staan ook stil bij concrete manieren om taalleerders voor te bereiden op de taalrealiteit buiten het klaslokaal.

 

10/03 – Peter Vervaet (CVO Groeipunt en Lerarenopleiding Arteveldehogeschool, docent didactiek NT2), “Feedback geven en spreekdurf stimuleren in de NT2-les”

Deze sessie focust op spreekvaardigheid en gaat in op spreekangst, spreekdurf en feedback op spreekvaardigheid. Volgende vragen komen daarbij aan bod:  Wat zijn de oorzaken van spreekangst?; Wat zijn de oorzaken van fouten bij het spreken?; Wat zijn de pro en contra bij feedback op spreekvaardigheid?; Wat zijn de kenmerken van een activerende spreekopdracht?; Welke vormen van feedback zijn het meest effectief bij spreekvaardigheid?; Welke vormen van feedback worden het meest gebruikt bij spreekvaardigheid?; Hoe kan je spreekdurf stimuleren? (good practices); Hoe stimuleer je (online) spreekvaardigheid bij NT2-cursisten?; Hoe geef je (online) feedback op spreekvaardigheid bij NT2-cursisten?; Welke correctiestrategieën zijn (online) efficiënt en effectief? Aan de hand van voorbeelden uit de lespraktijk krijgen de deelnemers een inkijk in het (online) NT2-werkveld.

 

24/03 – Stef Slembrouck & Kirsten Rosiers (UGent, Taalkunde), “Stimuleren van interactie en ‘translanguaging’”

Deze sessie focust op meertalige perspectieven in een NT2-omgeving. In dit verband is translanguaging een concept dat vaak opduikt in de recente vakliteratuur over migratiegerelateerde meertaligheid. Hoe kunnen we translanguaging precies definiëren? Op welke manieren kan het een constructieve rol vervullen in een NT2-klas, zonder daarbij de verwerving van het Nederlands uit het oog te verliezen? We gaan ervan uit dat een sterke leeromgeving interactief goed onderbouwd wordt en willen nagaan welke tools hiervoor kunnen worden ontwikkeld. In deze sessie zullen we een aantal inzichten aftoetsen uit wetenschappelijk onderzoek over de interactieve dynamiek van translanguaging-praktijken in de klas. We maken hierbij gebruik van videodata in educatieve contexten.

 

21/04 – Jan Strybol (UGent), “Afstandsleren in NT2”

Het is niet hetzelfde. Dat hoor je wel vaker als het gaat over afstandsleren. De dynamiek en interactie van een offline les kan je niet zomaar overzetten naar een online omgeving. Mensen ontmoeten elkaar nu eenmaal graag live en de authenticiteit van de (verbale en non-verbale) communicatie is een belangrijke factor bij het groepsleren.

Dat is juist maar het betekent niet dat online leren per definitie passief moet zijn of beperkt tot het luisteren naar een presentatie, het invullen van oefeningen en het oefenen van de receptieve vaardigheden. Samenwerking en onderlinge interactie zijn wel degelijk mogelijk. Feedback op productieve vaardigheden is -mits het goed wordt georganiseerd- in sommige gevallen beter mogelijk dan in een fysieke klasomgeving. En digitale werk- en groeperingsvormen bestaan even goed als niet-digitale.

In deze workshop bekijken we het digitale leren van de positieve kant: we exploreren de voordelen en mogelijkheden en we bewijzen aan onszelf dat de doelstellingen van een offline les net zo goed op afstand kunnen behaald worden. Op die manier gaan we vanuit een concrete casus op zoek naar de criteria van een kwaliteitsvolle afstandsles.

 

05/05 – Annelies De Waele (CVO Groeipunt), “Informeel leren in en uit de klas”

In deze workshop gaan we vooral interactief, praktisch en concreet te werk. In een eerste deel staan we stil bij het ‘wat’ en ‘waarom’ van informeel leren, bij de voordelen ervan, de hindernissen, de mogelijkheden en kansen. In een tweede deel focussen we op het ‘hoe’: hoe pak je informeel leren concreet aan in en uit de klas? Hoe implementeer je het op school? Welke stappen kan je hiervoor zetten? We bekijken enkele concreet uitgewerkte taken en gaan ook zelf aan de slag.

 

19/05 – Catherine Verguts (UGent, UCT) en Joke Ysenbaert (UGent, SDL), “Taalvaardigheid testen en breed evalueren”

Deze sessie focust op het kwaliteitsvol evalueren van taalvaardigheid. Hierbij gaan we in op kwaliteitscriteria en functies van evaluaties die gebruikt worden om het taalverwervingsproces van de NT2-cursist te beoordelen maar ook te bevorderen. We nemen verschillende praktijkvoorbeelden onder de loep om van hieruit handvatten aan te reiken voor de eigen evaluatiepraktijk.