Navorming 2018-2019

In het voorjaar van 2018 peilde NT2@UGent via een vragenlijst naar de noden van zowel beginnende als meer ervaren lesgevers in het veld van NT2. Aansluitend bij die noden worden daarom tijdens het academiejaar 2018-2019 twee navormingen georganiseerd. Experts uit het veld ontwikkelen interactieve workshops vol strategieën die onmiddellijk in de praktijk toepasbaar zijn.