Opleiding

Educatieve Master: component Nederlands niet-thuistaal

Sinds academiejaar 2019-2020 organiseert de Universiteit Gent binnen de Educatieve Master in de talen een gloednieuwe component ‘Nederlands niet-thuistaal’. Daarmee komt de universiteit tegemoet aan de toenemende vraag naar professionele lesgevers Nederlands als Tweede Taal (NT2).

De component bestaat, net zoals voor alle andere talencomponenten, uit twee modules vakdidactiek en twee modules stages. Specifiek aan Nederlands geven voor anderstaligen is onder meer dat je te maken krijgt met een heterogene doelgroep. Studenten worden dan ook voorbereid om les te geven aan zo’n divers publiek – van adolescente nieuwkomers tot anderstalige ‘oudkomers’, van hoogopgeleide tot analfabete cursisten.

De vraag hoe toekomstige lesgevers NT2 informele oefenkansen kunnen aanmoedigen en ten volle kunnen inzetten in het leerproces vormt een rode draad binnen de opleiding. Bovendien wordt er nauw samengewerkt met het werkveld. Zo brengen studenten in het kader van de les vakdidactiek bijvoorbeeld een bezoek aan IN-Gent, het agentschap voor integratie en inburgering in Gent.

Op dit moment hebben meer dan 60 studenten de weg gevonden naar de nieuwe component binnen de educatieve masteropleiding.

Contact: educatievemaster@ugent.be.

Vakdidactisch team ‘Nederlands niet-thuistaal’:

Chloé Lybaert Jan Strybol Katrien De Valck
Titularis ‘Vakdidactiek A – Nederlands niet-thuistaal’,

‘Stage A & B: Nederlands niet-thuistaal’

Medelesgever ‘Vakdidactiek A & B – Nederlands niet-thuistaal’

Stagebegeleider ‘Stage A & B: Nederlands niet-thuistaal’

Medelesgever ‘Vakdidactiek A – Nederlands niet-thuistaal’
Bart Deygers Marieke Vanbuel Kirsten Rosiers
Titularis ‘Vakdidactiek B – Nederlands niet-thuistaal’ Medelesgever ‘Vakdidactiek B – Nederlands niet-thuistaal’ Stagebegeleider ‘Stage A & B: Nederlands niet-thuistaal’

 

Postgraduaatsopleiding ‘Dutch and Translation’

De postgraduaatsopleiding Dutch and Translation aan de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie biedt studenten de kans om zich intensief toe te leggen op het leren van de Nederlandse taal en zich tegelijkertijd verder te bekwamen in vertaaltechnieken en/of kennis te maken met nieuwe talen. Het is een éénjarig academisch programma dat uniek is in het Nederlandse taalgebied. Wie het programma succesvol beëindigt, heeft met het internationale postgraduaatscertificaat ‘Dutch and Translation’ een mooie troef in handen voor een professionele carrière in Vlaanderen of Nederland of voor een internationale job waarbij kennis van het Nederlands wenselijk of vereist is.

Contact: carine.focquaert@ugent.be

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT)

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs is verbonden aan de UGent en biedt diverse taalcursussen, waaronder ook taalcursussen NT2:

  • Taalcursussen NT2: Er worden verschillende taalcursussen aangeboden van A1 tot C1
  • Voorbereidend jaar Nederlands voor Anderstaligen: Een traject van een jaar gericht op toekomstige hogeschool- en universiteitsstudenten die ERK-niveau B2 willen behalen.
  • Zomercursus: Deze cursus biedt studenten Nederlands uit het buitenland de kans om zich twee weken te verdiepen in de Vlaamse samenleving
  • Taaltest Nederlands: Deze test wordt afgenomen aan het UCT. Ze bepaalt of een student minimaal het B2-niveau van het ERK heeft bereikt

Contact: UCT@UGent.be

Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Het voortraject bereidt personen met een basiskennis Nederlands (B1) voor op een Nederlandstalige opleiding aan een universiteit of hogeschool. Het traject bevat verschillende modules:

  • Nederlands voor anderstaligen (NT2, startniveau: B1-)
  • Academische taal- en studievaardigheden
  • Studieloopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding
  • Voorbereidende modules Engels, wiskunde, chemie en fysica

Contact: lisa.vanelsen@in-gent.be

Permanente Vorming NT2

Jaarlijks organiseert de UGent een Permanente Vorming NT2. Tijdens een zestal sessies komen verschillende sprekers – zowel vanuit hun onderzoeksachtergrond als  praktijkervaring – hun kennis en ervaringen delen. Daarmee speelt de Permanente Vorming NT2 in op de grote vraag naar professionalisering.

Benieuwd naar de Permanente Vormingen die de afgelopen jaren georganiseerd werden? Zie Bijscholingen.

Contact: nt2@ugent.be