Onderzoek

Onderzoeksgroep

Aan de UGent wordt onderzoek naar NT2 voornamelijk uitgevoerd in de onderzoeksgroep MULTIPLES en aan het Steunpunt Diversiteit en Leren

OPROEP Themanummer NT2:

‘Als we elkaar maar verstaan:

spraakverstaanbaarheid en communicatie in het Nederlands als tweede taal’

Chloé Lybaert, Ellen Simon, Mathijs Debaene

Doctoraatsonderzoek in de kijker

Bachelorscripties en Masterthesissen

Onderzoek naar NT2 gebeurt ook in het kader van bachelorscripties en masterthesissen. Enkele recente voorbeelden met interessante bevindingen: