Permanente Vorming NT2

In het eerste semester van het academiejaar 2019-2020 organiseert de UGent een Permanente Vorming NT2. Inschrijven kan vanaf 15 augustus 2019.

Wat?

De permanente vorming NT2 speelt in op de grote vraag naar professionalisering. De permanente vorming bestaat uit een openingssessie, 6 thematische sessies (van 3 uur) en een afsluitende evaluatiesessie.

 • Openingssessie: “een brede visie op NT2-onderwijs” (Piet Van Avermaet & Kristof Baten, UGent)
 • Thematische sessies:
  • Peter Vervaet (Het Perspectief), “Feedback geven en spreekdurf stimuleren in de NT2-les”
  • Jan Strybol (UGent), “Motiveren van NT2-cursisten”
  • Stef Slembrouck & Kirsten Rosiers (UGent, Taalkunde), “Stimuleren van interactie en ‘translanguaging’”
  • Catherine Verguts (UGent, UCT) en Joke Ysenbaert (UGent, SDL), “Taalvaardigheid testen en breed evalueren”
  • Annelies De Waele (Het Perspectief), “Informeel leren in en uit de klas”
  • Chloé Lybaert (UGent, VTC), “Omgaan met taalvariatie voor NT2”
 • Terugkomsessie

Meer informatie over de sessies.

Voor wie?

Het programma is bestemd voor (toekomstige) leerkrachten, coördinatoren, trajectbegeleiders, schoolvervolgcoaches en andere actoren die betrokken zijn bij Onthaalonderwijs of onderwijs Nederlands als Tweede Taal. De focus van de permanente vorming zal jaarlijks alterneren tussen volwassenenonderwijs en onthaalonderwijs. In academiejaar 2019-2020 ligt de focus op volwassenenonderwijs.

Om deel te kunnen nemen aan de permanente vorming, zijn er geen diplomavereisten of taalvereisten. De permanente vorming wordt wel in het Nederlands gegeven, dus het is sterk aan te raden dat kandidaten die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben, Nederlands beheersen op niveau B2 van het Europese referentiekader.

Praktisch

 • De permanente vorming start eind september. Inschrijven kan vanaf 15 augustus tot 15 september (met een maximum van 20 deelnemers). Wens je graag via mail herinnerd te worden aan deze inschrijvingsdatum, dan kan je je aanmelden voor onze mailinglijst. Indien de opleiding volzet is, kan je je inschrijven voor de wachtlijst door een mail te sturen naar navormingenNT2@ugent.be
 • De permanente vorming loopt van september tot december. De lessen worden op vrijdagvoormiddag georganiseerd, van 9.00 u. tot 12.00 u. op de volgende data: 27/09, 4/10, 11/10, 18/10, 8/11, 22/11, 29/11, 6/12
 • Locatie van de lessen is Blandijnberg 2, 9000 Gent, lokaal 130.007. Parkeren kan onder of in de buurt van het Sint-Pietersplein
 • De prijs van de permanente vorming bedraagt €250. Enkel inschrijven voor de volledige permanente vorming is mogelijk; inschrijven voor afzonderlijke sessies is niet mogelijk
 • Na het succesvol beëindigen van de permanente vorming krijg je een UGent-getuigschrift
 • Aanwezigheid in de sessies wordt verwacht, want de lessen hebben een interactief karakter. De sessies worden niet opgenomen; lesmateriaal wordt nadien wel ter beschikking gesteld via een online platform
 • Voor de permanente vormingen kan niet met opleidingscheques betaald worden. De permanente vorming komt ook niet in aanmerking voor educatief verlof
 • Kandidaten die de permanente vorming vroegtijdig stopzetten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld

Nog vragen?